Montessorischool de Ontdekking

Leer mij het zelf te doen!

Group 759

Ons onderwijs

Ons Montessori-onderwijs is gebaseerd op de ideeën van de Italiaanse onderwijshervormer Maria Montessori. Haar visie op de ontwikkeling van kinderen vormt nog steeds de basis voor de wijze waarop wij lesgeven.

22

Van en met elkaar leren
Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een groep. Zo is elk kind een keer de jongste, de middelste en de oudste.

30

Onze Montessorischool is verdeeld in een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw. Onderbouw: kinderen van 4 t/m 6 jaar (de groepen 1 en 2); Middenbouw: kinderen van 6 t/m 9 jaar (de groepen 3, 4 en 5); Bovenbouw: kinderen van 9 t/m 13 jaar (de groepen 6, 7 en 8).

29

17

Missie en visie

Op grond van de visie van Maria Montessori vormt onze school een goede omgeving voor de ontwikkeling voor kinderen uit alle lagen van de samenleving. Hierbij streeft ons onderwijs drie doelen na:

1. De ontwikkeling van de persoonlijkheid (bewustzijn, zelfrespect en wil);
2. Het verwerven van vaardigheden om in het dagelijkse, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie te kunnen functioneren;
3. Het leren vervullen van een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol in de samenleving.

Uitgangspunt is actief te zoeken naar de talenten van kinderen en maximale ontwikkeling hiervan te stimuleren. Daarbij wordt uitgegaan van de ontwikkelingsfase waarin elk kind zich op een bepaald moment bevindt.

In onze schoolgids vindt u uitgebreide informatie over onze visie en missie.