Buitenschoolse opvang

BSO De Ontdekking is een voorziening tussen school en thuis en vangt kinderen op vanaf het moment dat ze op school komen tot ze de school verlaten.

Ster

Openingstijden

BSO De Ontdekking is geopend gedurende 48 weken per jaar en gesloten op alle reguliere feestdagen en in de week tussen Kerst en Nieuwjaar. Tijdens de zomervakantie van de school is de BSO gedurende 3 aaneengesloten weken dicht. Gedurende de eerste en twee laatste weken van de zomervakantie van de school is de BSO geopend.

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:

  • 07.15 — 08.30 uur

    voorschoolse opvang

  • 14.00 — 18.00 uur

    Naschoolse opvang

Contact

Andriessenplein 4
7425 GX Deventer
0570 65 81 54

Kaart Landscape

"*" geeft vereiste velden aan