Contact

Mocht u vragen hebben, een rondleiding, of een kennismakingsgesprek willen, dan kunt u onderstaand contactformulier invullen. Telefonisch een afspraak maken is natuurlijk ook mogelijk!

Marijke Lodeweges (directeur)
Telefoon: 0570 – 658 154

24

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Veelgestelde vragen

 • U bent van harte welkom om een keer langs te komen voor een kennismakingsgesprek inclusief rondleiding. U kunt hiervoor contact opnemen met de directeur van de Ontdekking via directie.ontdekking@zinderonderwijs.nl of telefonisch: 0570-658154 

 • Mocht u uw kind aan willen melden voor onze school, neem dan contact met ons op. Wij maken graag een afspraak voor een gesprek en een rondleiding.

  Mocht u al een gesprek hebben gehad, dan kunt u via het onderstaande mailadres of telefoonnummer een aanmeldformulier opvragen.

  Schooladministratie: 
  Pauline Teunis
  0570-658154

  administratie.ontdekking@zinderonderwijs.nl 

 • Het aanvragen van een verlofdag is aan veel regels gebonden. Voor een bezoekje aan de tandarts, dokter etc. Kunt u een melding in Parro aanmaken, omdat dit vaak niet over hele dagen gaat. Heeft u wel een hele dag verlof nodig dan is het noodzakelijk dat u het verlofformulier invult. Voor meer informatie over de regels van het aanvragen van een verlofdag kunt u terecht op de website van de rijksoverheid.  

 • De Ontdekking is in principe van maandag tot en met vrijdag geopend van 7:15 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van feestdagen en de vakantieweken.  

 • Op de Ontdekking hanteren wij een continurooster met vijf gelijke dagen. Kinderen krijgen alle dagen onderwijs met dezelfde begin- en eindtijd, 8.30-14.00 uur. Er is een korte middagpauze waarbij alle kinderen op school lunchen.

 • Op de Ontdekking hebben kinderen veel vrije werktijd. Kinderen kunnen in deze tijd keuzes maken in dat wat ze willen leren, aan de hand van materialen en leerdoelen. Deze leerdoelen en materialen zijn passend bij de kerndoelen.  Binnen het montessorionderwijs hanteren wij de term ‘Vrijheid in gebondenheid’.  Dit houdt in dat kinderen binnen duidelijke structuren en kaders veel vrijheid hebben om zelf keuzes te maken. Naast de tijd die kinderen hebben om zelfstandig te werken, nemen kinderen ook deel aan groepslesjes met een deel van de groep en grotere groepslessen met de hele groep, zoals tijdens de lessen kosmisch onderwijs. 

 • Wij kiezen op de Ontdekking heel bewust voor heterogene groepen.  We hebben onderbouwgroepen (groep 1 en 2), middenbouwgroepen (groep 3, 4 en 5) en bovenbouwgroepen (groep 6, 7 en 8). Kinderen ervaren dan hoe het is om een ander te kunnen helpen en geholpen te worden door een ander.  

 • Op de Ontdekking werkt elk kind op eigen niveau. Op die manier frustreren we een kind niet met wachten tot het verder mag of door het juist structureel te overvragen. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn dat uw kind een bepaalde bouw met een jaar verlengt of versnelt. Hierbij is, naast ouders en de leerkracht, altijd de IB– er betrokken. Uit onderzoek blijkt echter dat het niet altijd helpend is om kinderen te laten versnellen of verlengen. Het is dus belangrijk om alle voor- en nadelen goed met elkaar af te wegen. 

 • Leerkrachten houden de vorderingen van elk kind bij in ons leerlingvolgsysteem. Aan de hand van observaties, kindgesprekken, evaluaties en toetsen wordt bijgehouden welke vorderingen een kind maakt. Kinderen hebben zelf een doelenboekje, waarin de leerkracht bijhoudt aan welke doelen het kind werkt. In groep ½ heeft u gesprekken met de leerkracht over de voortgang en vanaf groep 3 neemt uw kind ook deel aan deze gesprekken. Vanaf groep 3 worden er portfoliogesprekken gevoerd, waarbij uw kind vertelt over de ontwikkelingen van de afgelopen periode. 

 • Wellicht dat het antwoord wel te vinden is in onze schoolgids. Mocht u toch nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op via het contactfomulier.