Media

Op de Ontdekking maken wij gebruik van Parro. Als nieuwe ouder ontvangt u hiervoor inloggegevens van de leerkracht. Op deze website vindt u een aantal foto’s om een impressie te geven van ons kindcentrum. Vanwege de privacywetgeving plaatsen wij hier verder geen beeldmateriaal.

23